Archives

آموزش وردپرس ، یک فهرست بایگانی(Archive)

وقتی مطالب سایت زیاد شوند و بخواهیم آنها را به صورت یک صفحه آرشیو یا بایگانی شده نمایش دهیم،وردپرس یک صفحه به نام archive.php برای این کار تهیه کرده است.حال اگر در قالبی که می سازیم و ویرایش می کنیم کافیست آن را بسازیم و در داخل آن کد های مربوطه را قرار دهیم.کافیست بدانید که این صفحه برای تمام موضوعات می باشد و یک قالب پیش فرض برای همه آن ها می باشد که می توانیم از آن برای همه موضوعات مربوطه استفاده کنیم.وردپرس از نسخه 3 به بعد شامل این قالب الگو  می شود. برای نصب و فعال سازی یک آرشیو جداگانه ، می توانید آن را با  یک صفحه بسازید و آن را مانند قالب الگوی خود طراحی ...

ادامه مطالب