args

گرفتن دسته بندی های یک پست با wp get post categories

در این قسمت می خواهیم به شما آموزش نمایش دسته بندی های پست را بگوییم. شما با استفاده از این تابع شناسه پست خود را وارد کرده و دسته بندی های آن را نمایش می دهید.مقدار پیشفرض آن 0 می باشد نه شناسه پست جاری بازیابی لیست دسته ها برای یک پست. ساختار  [crayon-5ab0304070039424968798/]   لایه سازگار برای تم ها و پلاگین ها . همچنین دارای  یک لایه به دور از پیچیدگی لایه طبقه بندی می باشد.   پارامترها $post_id یک مقدار عددی اختیاری که شناسه پست را می گیرد.پیش فرض آن شناسه پست جاری نیست بلکه مقدار 0 می باشد. $args   آرایه ای اختیاری  از آرگومان های دسته بندی    سورس کد  [crayon-5ab0304070044323549422/] مثالی برای گرفتن دسته بندی ها  [crayon-5ab0304070049190595839/] نتایج حاصل از () wp_get_post_categories کش شده نمی باشد  بلکه  در یک beign ...

ادامه مطالب