در این قسمت می خواهیم به شما آموزش نمایش دسته بندی های پست را بگوییم. شما با استفاده از این تابع شناسه پست خود را وارد کرده و دسته بندی های آن را نمایش می دهید.مقدار پیشفرض آن ۰ می باشد نه شناسه پست جاری بازیابی لیست دسته ها برای یک پست. ساختار 

  […]

خبرهای کوتاه