یک تصویر کوچک پیش فرضدر صورت نبودن  تصویر پست  به پست ها اضافه می کند .با استفاده از این پلاگین می توانید تصاویر پیش فرض برای پست ها قرار دهید .همچنین  برای دسته خاص، برچسب ها، و یا طبقه بندی های سفارشی نیز می توانید از این پلاگین استفاده کنید. پشتیبانی از زمینه های سفارشی نیز به شما […]

خبرهای کوتاه