حجم ترافیک اینترنت با گذر از یک زتابایت برای اولین بار در جهان رکورد های جدیدی را ثبت کرد، به گزارش مردان وردپرس به نقل از سیسکو شرکتی که بیشتر فعالیت هایش در حوضه انتقال اطلاعات است اعلام کرد ترافیک اینترنت از مرز ۱۰۶۰ اگزابایت عبور کرد. رقم یک زتابایت شاید برای خیلی ها آشنا نباشد […]

خبرهای کوتاه