کش کردن  HTTP زمانی رخ می دهد که مرورگر ذخیره کپی های محلی  از منابع وب  را  برای دسترسی سریع تر یا دسترسی های بعدی ، در کنار هم نگاه می دارد(به صورت لوکال ذخیره می کند). به عنوان نرم افزاری که  در خدمت منابع آن باشد  می توانید کش هدر را  به پاسخ مشخص رفتار کش مورد نظر وصل کنید. […]

خبرهای کوتاه