CERN

تصویر اولین وب سرور دنیا

تصویر کامپیوتری که می بینید مربوط است به اولین وب سرور دنیا، زمانی که تیم برنزلی در حال کار بروی ایده ای بود که با به ثمر نشستنش دنیا را تغییر داد. در سال 1991 در موسسه سرن کامپیوتری که توسط کمپانی NeXT ساخته شده بود و یکی از پر قدرت ترین کامیپوتر های زمان خود بود توسط تیم مورد استفاده قرار گرفت تا اولین وب سرور دنیا شود . سیستمی که تیم بر روی آن برچسبی زده بودو با خط قرمز بروی آن این چنین نوشته بود ' این ماشین یک سرور است ،‌آن را خاموش نکنید '. در تصویر بالا نوشته ای که بروی صفحه کلید است اولین نقشه از ایده راه اندازی وب است که ...

ادامه مطالب