check mail

بررسی تابع وردپرس ، is_email_address_unsafe

وردپرس یک لیست از ایمیل هایی را که نا امن هستند را در سیستم ذخیره می کند تا در آینده دیگر این ایمیل ها حق استفاده از بخش های مختلف را نداشته باشند. برای بررسی این که آیا ایمیل که می خواهید چک کنید ایمیل امن یا خیر یک تابع وجود دارد که نام آن is_email_address_unsafe می باشد به راحتی می توانید با آن کار کنید مقدار بازگشتی آن صحیح و غلط است. این تابع در مسیر زیر موجود است. [crayon-5ae1115613657833650608/] و به شکل زیر می باشد: [crayon-5ae1115613662513476249/] نحوه استفاده: [crayon-5ae1115613666253804433/] میزان user_email در حقیقت همان ایمیل است که می خواهید چک کنید .

ادامه مطالب