Clean Earth Books

نشر ، دانلود کتاب Professional WordPress

Wrox Press یک ناشر کتاب کامپیوتر، در بیرمنگام، انگلستان مستقر است. Wrox پیشگام فلسفه کتاب های  "برنامه نویس به برنامه نویس" برای حرفه ای تر شدن برنامه نویس ها می باشد. همه کتابهای منتشر شده توسط Wrox توسط توسعه دهندگان نرم افزار نوشته شده است.   با توجه به گسترش وردپرس و برطرف کردن نیاز اکثر توسعه دهندگان وب و سادگی آن باعث شده تا افراد زیادی به این cms روی بیاورند و پرطرفدارترین cms در حال حاضر می باشد.حال نیاز به دانستن وردپرس برای افرادی که می خواهند در این زمینه وارد شوند ...

ادامه مطالب