اگر شما بخواهید در پست های خود داده ها را دریافت کنید می توانید با استفاده از تابع وردپرسی get post field این کار را انجام دهید. بازیابی داده ها از یک زمینه پست بر اساس شناسه پست . نمونه هایی از پست زمینه post_type '،' post_status '،' POST_CONTENT، یا هر یک از زمینه های دیگر […]

با استفاده از کد زیر مبلغ تخفیف اعمال شده در صفحه checkout را می توانید نمایش دهید

 

خبرهای کوتاه