به کمک این تابع می توانید اگر action ای در حال اجرا باشد عملیات دیگر را نیز انجام دهید .مثلا شما هنگامی که یک اکشن در حال اجرا می باشد می خواهید یک سری فعالیت دیگر نیز ظاهر شود ساختار

پارامتر ها $action  (string) (optional) The name of the action to check for, if […]

خبرهای کوتاه