برای آن که بتوانید برخی از پست هایی که به تازگی منتشر کردیه ای را برای کاربران خود برجسته کنید و جلوی دید باشند می توانید از این پلاگین استفاده کنید که این عمل را برای تان انجام خواهد داد. برجسته کردن پست های خوانده نشده در وردپرس. به وسیله این پلاگین ، پست های […]

خبرهای کوتاه