اگر شما بخواهید دسته بندی های یک پست را نمایش دهید می توانید از آموزش زیر استفاده کنید. شما می توانید از این تابع هم درون حلقه پست ها استفاده کرده و یا بیرون حلقه با شناسه پست دسته بندی های یک پست را فراخوانی کنید نکته:دقت داشته باشید این تابع مقادیر پیش فرض طبقه بندی  category […]

این تابع عمل escape را روی تگ های html انجام می دهد. ساختار  

پارامترها $text (string) (required) Text to escape Default: None مقدار بازگشتی HTML (string)  Escaped HTML string. مثال

که مقدار html$ شامل کد زیر می شود

  که در داخل یک صفحه html به صورت زیر انجام می شود

  […]

خبرهای کوتاه