گویا بازار مواد غذایی و مواد زود مصرف که آن را به اسم (FMCG (Fast-moving consumer goods می شناسند در آن واحد توجه شرکت های دیجی‌ کالا و اسنپ را به خود جلب کرده است! هر دوی این استارت آپ ها قدم به این بازار مواد غذایی گذاشته اند، تا ببینیم کدام بهتر عمل می کند.

خبرهای کوتاه