بازیابی زمینه پست های متا برای یک پست. وقتی شما یک  متاداده در وردپرس ساختید اگر بخواهید آن را گرفته و نمایش دهید از  get post meta استفاده می کنیم.   ساختار

  پارامتر ها post_id$ شناسه پستی که می خواهیم داده های متای آن را بگیریم و به صورت عددی می باشد key$ […]

خبرهای کوتاه