زمانی که با وردپرس به صورت حرفه ای کار می کنید و شروع به توسعه قالب خود و یا ساخت یک قالب از ابتدا انجام می دهید، یکی از توابع خوب و مورد نیازتان بی شک تابع ()get_stylesheet_directory_uri می باشد که این تابع آدرس پیشفرض stylesheet قالب جاری را باز می گرداند که همانطور که می […]

خبرهای کوتاه