در ساختار پست ( Post Format ) در وردپرس چیست  توضیحاتی درباره اینکه پست فرمت ها چی هستند و چگونه فعال می شوند را توضیح دادیم.حال می خواهیم گرفتن آنها را هم در این آموزش به شما بگوییم توضیحات  قالب پستی یک پست را بر می گرداد.شما می توانید در داخل حلقه نمایش پست آن را گرفته […]

خبرهای کوتاه