قابلیت جدید گوگل می خواهد تلفظ صحیح کلمات را آموزش دهد، برای استفاده از این قابلیت باید عباراتی از قبیل:   how to pronounce و پس از آن کلمه مورد نظر خود را در موتور جستجوی گوگل وارد کنید تا تلفظ کلمه به شکل متنی و ساده نشان داده شود. این قابلیت هنوز در دسترس همگان […]

خبرهای کوتاه