گاهی می خواهید که به یک صفحه خاص استایل بدهید مثلا می خواهید  در صفحه۴۰۴ یا همان صفحه ای که فرآیند پیدا کردن یک آدرس درست نباشد که به این صفحه هدایت می شود یک استایل بگذارید. با استفاده از تابع وردپرسی is 404 می توانید این کار را انجام دهید. ساختار

پارامترها این تابع هیچ پارامتر […]

خبرهای کوتاه