اگر شما  قصد فعال کردن  جستوجو  برای کاربران  در وب سایت  خود را دارید این آموزش را از دست ندهید. در قسمت ساخت فرم جست و جو برای شما کار با فرم را گفتیم حال می خواهیم نمایش نتایج جست و جو را نمایش دهیم. ابتدا شما صفحه search.php را بسازید و داخل آن کد زیر را بگذارید.   […]

خبرهای کوتاه