گاهی پیش می آید که مدیران سایت ها  بخواهند ایمیل هایی(پست الکترونیک) ارسال کنند حال از طریق سایت اصلی و یا از طریق هاست لوکال(localhost)، گاهی هم پیش می آید که مشکلاتی در ارسال ایمیل به وجود می آید.ایمیل ها گاهی برای مدیران و سایت ها بسیار ارزشمند هستند. حال این سایت ها وردپرسی باشند و یا […]

خبرهای کوتاه