با توجه به پرس و جوی  متا پذ وردپرس ، یک بند SQL به پرس و جو اصلی اضافه می کند.   ساختار

پارامترها $meta_query یک رشته است که پرس و جوی متا را باز می گرداند Default: None $type نوع رشته ای اجباری نوع متا Default: None $primary_table یک رشته اجباری جدول پایگاه […]

WP_Meta_Query یک کلاس تعریف شده در فایل wp-includes/ meta.php که تولید SQL لازم برای نمایش داده مربوط به متا. در نسخه ۳.۲.۰ معرفی شد و تا حد زیادی پرس و جو پست های زمینه های سفارشی را بهبود بخشید . meta_key (string) – Custom field key. ( You must sanitize this yourself ) meta_value (string|array) – Custom field value. ( […]

خبرهای کوتاه