با استفاده از پلاگین WordPress Related Post می توانید پست های مرتبط را درزیر پست هایتان نمایش دهید و از این جهت کاربران پس از مطالعه مطلب و رسیدن به انتهای مطلب با مشاهده مطالب مرتبط وارد صفحه ای دیگر از سایت تان شوند اینگونه می توانید کاربران را در سایت خود نگه دارید و […]

خبرهای کوتاه