در این قسمت می خواهیم به شما آموزش نمایش دسته بندی های پست را بگوییم. شما با استفاده از این تابع شناسه پست خود را وارد کرده و دسته بندی های آن را نمایش می دهید.مقدار پیشفرض آن ۰ می باشد نه شناسه پست جاری بازیابی لیست دسته ها برای یک پست. ساختار 

  […]

با استفاده  از این تابع می توانید نام قالب خاصی را  برای یک صفحه دریافت کنید ساختار   <?php get_page_template_slug( $post_id ); ?>  پارامترها $post_id شماره صفحه برای بررسی(integer) (optional) Default: The current post, when used in the The Loop. مقدار بازگشتی (string/bool)    نام فایل قالب صفحه را بر می گرداند . بازگرداندن یک رشته خالی زمانی که قالب پیش فرض صفحه در […]

اگر شما بخواهید در پست های خود داده ها را دریافت کنید می توانید با استفاده از تابع وردپرسی get post field این کار را انجام دهید. بازیابی داده ها از یک زمینه پست بر اساس شناسه پست . نمونه هایی از پست زمینه post_type '،' post_status '،' POST_CONTENT، یا هر یک از زمینه های دیگر […]

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر بخواهید از یک سایت مشخص تصویریری را دانلود کرده و درپست خاصی قرار دهید می توانید از کد زیر استقاده نمایید.   کاربرد

پارامترها $file آدرس تصویر برای دانلود(string) (required)   Default: None $post_id شماره پستی که می خواهید تصویر دانلودی به آن الحاق گردد(int) (required)   Default: None $desc توضیحات مربوط به تصویر(string) (optional) […]

خبرهای کوتاه