گاهی پیش می آید که در سایت هایی  دیده باشید، کاربران می توانند به مطالب غیر از پسندیدم و یا نمی پسندم، از ۱ تا ۵ به مقاله رای بدهند تا دیگر کاربران روی این نظر ها بدانند که این مطلب مفید می باشد یا خیر.(البته رای دهی باید بدون خصومت باشد ).پلاگین های زیادی […]

خبرهای کوتاه