با استفاده از کد زیر مبلغ تخفیف اعمال شده در صفحه checkout را می توانید نمایش دهید

 

خبرهای کوتاه