تابع وردپرسی wpautop برای فرمت اتوماتیک پست ها در وردپرس استفاده می شود،مخصوصا برای قالب بندی یک پاراگراف.فیلتر Wpautop  دو خط شکستن (break) را به یک  پاراگراف تغییر می دهد. به عنوان مثال اگر شما متن زیر را در یک ادیتور متنی وردپری وارد کنید I like wordpress with wpmen. It is a very nice blog.   خروجی آن […]

خبرهای کوتاه