اگر شما بخواهید یک فایل ورد با پسوند docx. را در سایت خود بگذارید این پلاگین آن فایل ورد را به یک فایل html ساده و معنایی و تمیز تبدیل  می کند.به عنوان مثال هر پاراگراف با سبک Heading1 به عناصر  H1 ، به  یک ظاهر طراحی شده (فونت، اندازه متن، رنگ، و غیره) از عنوان تبدیل می شود. […]

خبرهای کوتاه