در قسمت آموزش وردپرس ، یک فهرست بایگانی(Archive) گفتیم که چگونه یک صفحه بایگانی بسازید  و با تابع wp get archives پست ها را بر اساس ماه نمایش دهید. حال می خواهیم نحوه نمایش اطلاعات به روش های مختلف را نیز آموزش دهیم.البته این تابع را می توان هر جا که بخواهیم مورد استفاده قرار داد و نیازی […]

وقتی مطالب سایت زیاد شوند و بخواهیم آنها را به صورت یک صفحه آرشیو یا بایگانی شده نمایش دهیم، وردپرس یک صفحه به نام archive.php برای این کار تهیه کرده است.حال اگر در قالبی که می سازیم و ویرایش می کنیم کافیست فایل مورد نظر را ایجاد کنیم و در داخل آن کد های مربوطه […]

خبرهای کوتاه