وردپرس با در آماده کردن توابع بسیار زیاد کار شخصی سازی و بهینه سازی را برای توسعه دهندگان بسیار ساده کرده است از این رو امروز قصد آموزش و معرفی تایع wp_get_attachment_url را داریم . اگر یک شناسه پست دارید به هر دلیلی نمی توانید تصویر را نمایش دهید و یا می خواهید تصویر یک نوشته را […]

خبرهای کوتاه