وردپرس به صورت پیشفرض Post type های خود را دارد مانند page ، post  و برای نمایش آن کافیست که از query های وردپرس استفاده کنید. حال اگر بخواهیم یک Post type دلخواه بسازیم و آنها را نمایش دهیم چگونه این کار انجام میگیرد. .برای ساخت یک post type می توانیم از آموزش  ساخت یک post type دلخواه […]

()wp_reset_query اطلاعات  wp_query$ و ارسال داده های global  را به پرس و جو اصلی باز می گرداند.این تابع باید بعد از تابع ()query_posts  فراخوانی شود.همانطور که در مثال های زیر اشاره شده  به شدت تشویق به استفاده از فیلتر pre_get_posts برای تغییر پارامترهای  پرس و جو قبل از ساخت پرس و جو می کند. فراخوانی wp_reset_query بعد از استفاده از WP_Query یا get_posts برای […]

با سلام خدمت شما عزیزان گرامی در قسمت سوم پلاگین نویسی وردپرس هستیم در قسمت دوم به تعریف هوک و نوشتن هوک در پلاگین خودمان پرداختیم. در این قسمت می خواهیم کار با حلقه ها را توضیح دهیم حلقه ها همانطور که د PHP می دانید (for ، foreach،while،do while ) برای تکرار یک سری دستور خاص […]

خبرهای کوتاه